مشتری باشید

ما همیشه باید از خود بپرسیم که آیا کاری که انجام می‌دهیم زندگی مشتریانمان را آسان‌تر می‌کند و به آنها کمک می‌کند پول بیشتری دریافت کنند.

باید انجام شود

ما صاحب نتیجه خواهیم شد و بر خلاف برنامه های خود بی عیب و نقص اجرا خواهیم کرد. ما باید سهم خود را بر عهده بگیریم و دیگران را تحت تأثیر قرار دهیم تا سهم خود را بر عهده بگیرند.

فراتر

ما باید مراقب خود و همدیگر باشیم و خود را به برتری برسانیم. هر روز فرصت جدیدی برای رشد و پیشرفت خودمان و اطرافیانمان است.

با هم موفق شویم

ما باید در یک مسیر حرکت کنیم و بهترین ها را از یکدیگر بیرون بیاوریم. ما نیاز به ارتباط موثر و سازگاری با هم داریم.